Jeśli nie widzisz w tym miejscu animacji, zaktualizuj wtyczkę flash dla swojej przeglądarki.
Metoda Callana » powrót

Jak się zapisać - najczęściej zadawane pytania.

                                                                          

NA CZYM POLEGA METODA CALLANA

Na początku było jajko...???

Każdy z nas był dzieckiem i jako dziecko poznawał swój język ojczysty. Najpierw etap słuchania i pierwszego GUGANIA, potem nasze słowa stawały się coraz bardziej przejrzyste i zrozumiałe, i wówczas zaczęliśmy tworzyć pierwsze formy mniej lub bardziej poprawne gramatycznie. Kiedy nasza mowa była zrozumiała i płynna zaczęliśmy poznawać pisownię i czytać, a na końcu nauczyliśmy się pisać. Tak właśnie wygląda schemat, który powtarza się od zarania dziejów i czasów pierwszych form piśmiennictwa i na pewno nie ulegnie zmianie w przyszłości.

Kluczem do efektywnej nauki języków obcych jest przestrzeganie pewnych reguł. Człowiek bowiem uczy się każdego nowego języka w ten sam sposób, w jaki nauczył się własnego. Najpierw jako dziecko słyszał słowa, potem mówił, czytał a następnie nauczył się pisać. Przy zachowaniu takiej kolejności nauki oraz przy odrobinie cierpliwości i systematyczności, każdy może odnieść sukces. Callan uwzględnił tą zasadę przy opracowywaniu kolejnych etapów nauki.;

Metoda Callana przeznaczona jest dla osób powyżej 13 roku życia, od poziomu poczatkującego do egzaminu FCE. Lekcje trwają 50 minut. Kurs składa się z 12 etapów, z których każdy zakończony jest całościową powtórką przerobionego materiału a następnie testem pisemnym.  Testy końcowe należy zaliczyć na minimum 65%. Ostatni - 12 etap nauki, to bezpośrednie przygotowanie do egzaminu FCE. 

    CZTERY RAZY SZYBCIEJ

Metoda Callana jest metodą, która pozwala na naukę języka w czterokrotnie szybszym tempie lub mówiąc inaczej - metoda tradycyjna jest czterokrotnie mniej efektywna. Wynika to z faktu, iż student nie traci czasu na lekcji na robienie notatek, co obniża jego koncentrację i nie pozwala przyswoić wiedzy całościowo i skutecznie, nie jest rozpraszany poprzez nieefektywne dyskusje nie zwiazane z przerabianym materiałem. Student przez cały czas jest absorbowany przez swojego nauczyciela poprzez prowadzenie konwersacji.

   LĘKI I OBAWY PRZED MÓWIENIEM

Ogromną zaletą Metody Callana jest możliwość pokonywania lęków przed mówieniem, ponieważ lekcje w większości oparte sa na mowie. Metoda ta polega głównie na zadawaniu pytań przez nauczyciela i udzielaniu odpowiedzi przez uczniów. Prędkość z jaką lektor mówi to około 200-240 słów na minutę. Student nie ma czasu na niepotrzebną analizę danego zdania w języku polskim co pozwala w dłuższym okresie nauki na bezpośrednie myślenie w języku angielskim. Każde z pytań jest zadawane trzykrotnie różnym osobom, dzięki czemu student ma możliwość przysłuchania się temu, co mówią inni i zrozumienia danego pytania. Odpowiedź studenta jest kontrolowana i korygowana przez lektora co w pewien sposób uniemożliwia luźną konwersację, student bowiem nie powinien ograniczać się do używania słów, które zna. Poprzez kontrolę poprawnej wymowy i tempa wypowiedzi, uczeń stopniowo nabiera samodzielności w wysławianiu się i pewności używając nowych struktur gramatycznych. 

    UTRWALANIE MATERIAŁU POPRZEZ POWTARZANIE

                Każda kolejna lekcja rozpoczyna się od powtórki przerobionego ostatnio materiału. Jest to bardzo istotny element podczas nauki, gdyż studenci przypominają i utrwalają to, z czym już do tej pory się zapoznali. Nie ma więc konieczności przerabiania tego samego w domu. Stąd też prace domowe nie są wymagane, aczkolwiek od indywidualnych preferencji studenta zależy czy będzie chciał pracować w domu. Systematyczne powtarzanie materiału pozwala na dłuższe i efektywniejsze zapamiętywanie nowych słów.

 Podczas zajęć uczniowie czytają wraz z lektorem treść poprzednich lekcji, co pozwala skorygować niewłaściwą wymowę nowych słów oraz utrwala pisownię poznanych wyrazów. Bardzo ważna jest poprawna wymowa, na co lektorzy zwracają szczególną uwagę.

     ZMIANA LEKTORÓW I NATIVE SPEAKERS

                    Ten element Metody Callana odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie nauczania. Zmiana lektorów na każdej godzinie lekcyjnej powoduje, że słuchacze mają możliwość poznania różnych akcentów i sposobów wymowy. Ponadto jest to również element przyciągający uwagę słuchacza i wzrost koncentracji. Zmiany lektorów niwelują znudzenie i przyzwyczajenie słuchaczy do jednego lektora.
            Native Speakers czyli lektorzy, których językiem ojczystym jest język angielski są niezastąpionym elementem nauczania języka obcego. Prowadzone przez nich lekcje Metodą Callana pozwalają słuchaczom na kontakt z naturalnym, oryginalnym akcentem i niezastąpioną wymową. Native speakers są obecni już od pierwszego poziomu.

     PODRĘCZNIKI 

              Zajęcia prowadzone przez lektora są w 100% odzwierciedlone w podręcznikach dla studentów. Zbędne staje się więc robienie jakichkolwiek notatek, co powoduje utratę tak cennego czasu.
Każdy podręcznik zawiera 2 etapy nauki co w praktyce wystarcza na okres około 4 - 5 m-cy. 

     TESTY KWALIFIKACYJNE

            Każdy nowy student przed rozpoczęciem zajęć Metodą Callana przystępuje do krótkiego bezpłatnego testu, na podstawie którego zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego dla niego poziomu. Jest to niezmiernie ważny element, gdyż nieodpowiedni dobór poziomu może spowodować zbędne przedłużenie czasu trwania nauki, a tym samym wzrost kosztów, lub pojawienie się kompleksów i zamknięcie się na skutek zakwalifikowania na zbyt wysoki poziom. Test jest przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej. 

         

     LEKCJE PRÓBNE

 Metoda Callana zapewnia każdemu nowemu Słuchaczowi min 4 lekcje próbne, które pozwolą zapoznać się zarówno z metodą Callana, poziomem nauki, jak też z atmosferą w Szkole i grupie, która "de facto" jest bardzo istotnym elementem. Dobre samopoczucie studenta znacznie podnosi wydajność jego pracy. W przypadku gdy student nie zechce kontynuować nauki po odbyciu lekcji próbnych wówczas nie ponosi żadnych kosztów.

Zajęcia można rozpocząć, przerwać i ponownie kontynuować w dowolnym momencie (w ciągu roku), czego nie oferują kursy tradycyjne. Dzięki temu student nie traci pieniędzy a powrót do dalszego toku nauki nie jest tak stresujący.

 
    DYKTANDO - UTRWALANIE PISOWNI             

             Zasady pisowni są poznawane podczas dyktand, które studenci sami sprawdzają bazując na tekście z podręcznika. W ten sposób uczeń może korygować błędy i pracować nad tymi wyrazami, z pisownią których ma problemy.

     EGZAMIN  

              Przejście na wyższy poziom jest uwarunkowane zdaniem egzaminu na minimum 65%, który odbywa się w formie testu pisemnego składającego się z 3 części:

- Ouiz  "Yes or No" - polegający na odpowiedzi na pytania lektora, 40 pytań - max 40 pkt,
-
Vocabulary          - tłumaczenie na język polski słów czytanych przez lektora, 40 słów - max 40 pkt
-
Dictation              - max, 20 pkt 

Student ma więc możliwość sprawdzić nabytą wiedzę, natomiast nauczyciel upewnia się, że materiał został przyswojony w stopniu odpowiednim do danego poziomu. W przypadku niepowodzenia, student ma szansę napisać test jeszcze raz. Istnieje możliwość przeniesienia osoby, która nie radzi sobie w grupie o poziom niżej, lub też, w sytuacji odwrotnej, o poziom wyżej jeśli student wykracza wiedzą poza poziom danej grupy.

     GWARANCJA ZDANIA FCE 

 Student na swoje życzenie może otrzymać pisemną gwarancję zdania egzaminu Cambridge First Certificate in English po ukończeniu określonej liczby godzin. Jeżeli po otrzymaniu tych  godzin student nie zda egzaminu FCE to Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Just Time" będzie udzielał darmowych lekcji przez okres jaki pozostał od otrzymania wyników do terminu następnego egzaminu tj. około 36 lekcji.

   

 

  >> strona główna Just Time

 

 angielski w wakacje, kursy wakacyjne angielskiego warszawa, angielski warszawa, kursy
                      wakacyjne, direct method, callan method, kursy angielskiego warszawa, metoda callana
warszawa,
półkolonie językowe,
native speakers, konwersacje

 

projekt i wykonanie: JELLINEK studio